Trên một cầu chì có ghi 1A. Con số này có ý nghĩa gì?

26/11/2020 124

Câu Hỏi:
Trên một cầu chì có ghi 1A. Con số này có ý nghĩa gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X