Mối liên hệ giữa số chỉ của ampe kế với độ sáng của đèn được 4 học sinh phát

26/11/2020 176

Câu Hỏi:
Mối liên hệ giữa số chỉ của ampe kế với độ sáng của đèn được 4 học sinh phát biểu như sau. Hỏi phát biểu nào dưới đây là sai?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

Đang xử lý...

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất