Cho mạch điện như hình vẽ, chọn câu đúng:

27/11/2020 24

Câu Hỏi:
Cho mạch điện như hình vẽ, chọn câu đúng:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X