Trong hệ điều hành WINDOWS, tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 07/04/2022 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Trong hệ điều hành WINDOWS, tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong hệ điều hành WINDOWS, tên của một tập tin dài tối đa 255 kí tự, không được chứa một trong các kí tự sau: \ / :*?”<> |; thường gồm 2 phần: phần tên và phần mở rộng và được phân cách bằng dấu chấm phẩy (;).

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Cách tổ chức thư mục và tệp tin trong hệ điều hành Windows không cho phép:

A. Thư mục mẹ và thư mục con có tên trùng nhau.

B. Một ổ đĩa cứng vật lý được phân chia thành nhiều ổ đĩa logic.

C. Trong một thư mục có cả thư mục con và tệp tin.

D. Tạo một tệp tin có chứa thư mục con.

Cửa sổ làm việc trong hệ điều hành Windows đều có điểm chung là :

A. Mỗi cửa sổ đều có một tên được hiển thị trên thanh tiêu đề của nó.

B. Có thể dịch chuyển cửa sổ bằng cách kéo thả thanh tiêu đề.

C. Thanh công cụ chứa biểu tượng các lệnh chính của chương trình.

D. Tất cả đáp án trên

Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện

A. Kiểu tệp

B. Ngày/giờ thay đổi tệp

C. Kích thước của tệp

D. Tên thư mục chứa tệp

Tệp tin (File) là

A. Một tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài

B. Đơn vị lưu trữ do hệ điều hành quản lí

C. Một thành phần của thiết bị ngoại vi

D. Cả A và B

Muốn đổi tên cho thư mục/tệp tin trong hệ điều hành Windows, ta chọn thư mục/tệp tin cần đổi tên và thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Nháy File à chọn Rename à nhập tên mới à nhấn phím Enter.

B. Nhấn phím F2 à nhập tên mới à nhấn phím Enter.

C. Nháy phải chuột tại thư mục/tệp tin à nhập tên mới à nhấn phím Enter.

D. Các ý trên đều đúng.

Windows: Các tệp tin sau khi được chọn và xoá bằng tổ hợp phím Shift+Delete:

A. có thể được hồi phục khi mở Recycle Bin

B. có thể được hồi phục khi mở My Computer

C. không thể hồi phục chúng được nữa

D. chỉ có tệp văn bản .DOC là có thể hồi phục

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X