Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong các tên tệp sau đây là hợp lệ?

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong các tên tệp sau đây là hợp lệ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp hợp lệ là 'Bia giao an.doc'

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X