Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 21/04/2022 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện kiểu tệp.
Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện kiểu tệp như: văn bản, hình ảnh, âm thanh…
phan mo rong cua ten tep thuong the hien
Giải thích: 
Trong các hệ điều hành Windows của Microsoft:
+ Tên tệp không quá 255 kí tự, thường gồm hai phần: phần tên (Name) và phần mở rộng (còn gọi là phần đuôi - Extention) và được phân cách nhau bằng dấu chấm ″.″;
+ Phần mở rộng của tên tệp không nhất thiết phải có và được hệ điều hành sử dụng để phân loại tệp;
+ Không được dùng các kí tự sau trong tên tệp: \ / : ∗? ″ < > |.
+ Ví dụ: Abcde; CT1.PAS; AB.CDEF; My Documents;…
Trong hệ điều hành MS DOS, tên tệp có một số quy định như:
+ Tên tệp thường gồm phần tên và phần mở rộng, hai phần này được phân cách bởi dấu chấm ".";
+ Phần tên không quá 8 kí tự, phần mở rộng có thể có hoặc không, nếu có thì không được quá ba kí tự;
+ Tên tệp không được chứa dấu cách.
+ Ví dụ: ABCD; DATA.IN;…

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Trong máy có cài đặt 2 chương trình Microsoft Word và WordPad. Nếu nhắp đúp vào tên file có phần mở rộng là .DOC trong Windows Explorer thì

A. Mở Microsoft Word và mở file

B. Mở WordPad và mở file

C. Cả a và b đều sai

D. Cả a và b đều đúng

Giữa phần tên và phần mở rộng của tệp được phân cách bởi dấu

A. Dấu hai chấm (:)

B. Dấu chấm (.)

C. Dấu sao (*)

D. Dấu phẩy (,)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X