Sao chép thư mục/tệp ta thực hiện

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Sao chép thư mục/tệp ta thực hiện

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Sao chép thư mục/tệp ta thực hiện chọn tệp, thư mục cần sao chép/ Edit/ Copy/ chọn nơi chứa tệp, thư mục/ Edit/ Paste

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X