Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong các tên tệp sau đây là không hợp

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong các tên tệp sau đây là không hợp lệ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp không hợp lệ là lop?cao.a

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X