Trong các phông chữ cho hệ điều hành WINDOWS dưới đây, phông chữ nào không dùng

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Trong các phông chữ cho hệ điều hành WINDOWS dưới đây, phông chữ nào không dùng mã VNI?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Những bộ phông chữ ứng với bộ mã VNI được đặt tên với tiếp đầu ngữ VNI- như VNI-Times, VNI-Top, VNI-Helve…

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X