Hãy chọn phát biểu sai?

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Hãy chọn phát biểu sai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phát biểu sai là một thư mục và một tệp cùng tên phải ở trong các thư mục mẹ khác nhau

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X