Trong hệ điều hành MS DOS, tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Trong hệ điều hành MS DOS, tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong hệ điều hành MS DOS, tên của một tập tin dài tối đa 255 kí tự

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X