Trong cơ chế truyền tin qua xináp, chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở

27/11/2020 136

Câu Hỏi:
Trong cơ chế truyền tin qua xináp, chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau làm cho màng sau
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau xinap gây hiện tượng mất phân cực (khử cực) ở màng sau

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X