Hệ soạn thảo văn bản có thể làm được những việc gì?

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Hệ soạn thảo văn bản có thể làm được những việc gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hệ soạn thảo văn bản là 1 phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện các thao tác liên quan đến công việc soạn thảo văn bản: nhập văn bản, sửa đổi, trình bày văn bản, kết hợp với các văn bản khác, lưu trữ và in văn bản…

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X