Trong Microsoft Word, giả sử hộp thoại Font đang hiển thị là Time New Roman, để

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Trong Microsoft Word, giả sử hộp thoại Font đang hiển thị là Time New Roman, để gõ được Tiếng Việt, trong Vietkey cần xác định bảng mã nào dưới đây:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong Microsoft Word, giả sử hộp thoại Font đang hiển thị là Time New Roman, để gõ được Tiếng Việt, trong Vietkey cần xác định bảng mã Unicode.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X