Trong các bộ mã dưới đây, bộ mã nào không hỗ trợ Tiếng Việt?

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Trong các bộ mã dưới đây, bộ mã nào không hỗ trợ Tiếng Việt?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Bộ mã không hỗ trợ Tiếng Việt là ASCII

Giải thích :Có 2 bộ mã chữ Việt chủ yếu biến dựa trên bộ mã ASCII là TCVN3 và VNI thường được sử dụng. Ngoài ra còn có bộ mã UNICODE, bộ mã này được dùng chung cho mọi quốc gia trên thế giới

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X