Trong các cách sắp xếp trình tự công việc dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Trong các cách sắp xếp trình tự công việc dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất khi soạn thảo một văn bản?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trình tự hợp lí nhất khi soạn thảo một văn bản là gõ văn bản - chỉnh sửa - trình bày - in ấn.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X