Hệ soạn thảo văn bản là 1 phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện:

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 08/11/2022 - Tác giả: Phạm Dung

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Hệ soạn thảo văn bản là 1 phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện điều gì? Câu hỏi thuộc bộ đề Trắc nghiệm Tin học 10 bài 14: Khái niệm về soạn thảo văn bản.

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Hệ soạn thảo văn bản là 1 phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện điều gì?

TRẢ LỜI

Hệ soạn thảo văn bản là một phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện các thao tác liên quan đến công việc soạn văn bản: gõ (nhập) văn bản, sửa đổi, trình bày, kết hợp với các văn bản khác, lưu trữ và in văn bản.Cụ thể các chức năng chính như:

  • Nhập và lưu trữ văn bản: Các hệ soạn thảo văn bản thường cho phép ta nhập văn bản vào máy tính một cách nhanh chóng mà chưa cần quan tâm đến việc trình bày văn bản.
  • Sửa đổi văn bản: Hệ soạn thảo văn bản cung cấp các công cụ cho phép ta thực hiện công việc sửa đổi văn bản một cách nhanh chóng. Các sửa đổi trên văn bản gồm: sửa đổi kí tự và từ và sửa đổi cấu trúc văn bản
  • Trình bày văn bản: Trình bày văn bảng là một  chức năng rất mạnh của các hệ soạn thảo giúp tạo ra các văn bản phù hợp, nội dung đẹp mắt. Có ba mức trình bày: Mức kí tự, mức đoạn, mức trang.

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X