Trắc nghiệm Tin học 10 bài 14: Khái niệm về soạn thảo văn bản

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 bài 14 gồm các câu hỏi về khái niệm về soạn thảo văn bản (hay, chi tiết) giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức về tin học.

Câu 1. Hệ soạn thảo văn bản là 1 phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện:

A. Nhập văn bản

B. Sửa đổi, trình bày văn bản, kết hợp với các văn bản khác

C. Lưu trữ và in văn bản

D. Các ý trên đều đúng

Câu 3. Mục nào dưới đây sắp xếp theo thứ tự đơn vị xử lí văn bản từ nhỏ đến lớn?

A. Kí tự - câu - từ - đoạn văn bản

B. Kí tự - từ - câu - đoạn văn bản

C. Từ - kí tự - câu - đoạn văn bản

D. Từ - câu - đoạn văn bản - kí tự

Câu 4. Trong các cách sắp xếp trình tự công việc dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất khi soạn thảo một văn bản?

A. Chỉnh sửa - trình bày - gõ văn bản - in ấn

B. Gõ văn bản - chỉnh sửa - trình bày - in ấn

C. Gõ văn bản - trình bày - chỉnh sửa - in ấn.

D. Gõ văn bản - trình bày - in ấn - chỉnh sửa

Câu 5. Hệ soạn thảo văn bản có thể làm được những việc gì?

A. Nhập và lưu trữ văn bản

B. Sửa đổi văn bản

C. Trình bày văn bản

D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 6. Chức năng chính của Microsoft Word là gì?

A. Tính toán và lập bản

B. Tạo các tệp đồ họa

C. Soạn thảo văn bản

D. Chạy các chương trình ứng dụng khác

đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 bài 14: Khái niệm về soạn thảo văn bản

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6C
Câu 2ACâu 7A
Câu 3BCâu 8B
Câu 4BCâu 9C
Câu 5DCâu 10D

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Các đề khác

X