Hãy chọn phương án đúng. Để đăng nhập vào hệ thống, người dùng phải được hệ

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Hãy chọn phương án đúng. Để đăng nhập vào hệ thống, người dùng phải được hệ thống xác nhận:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Để đăng nhập vào hệ thống, người dùng phải được hệ thống xác nhận tên (user) và mật khẩu (password) của người dùng đăng kí trong tài khoản.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X