Trong các nhận định sau nhận định nào đúng:

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong các nhận định sau nhận định nào đúng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nhận định đúng là mặc dù độ âm điện của photpho nhỏ hơn nitơ nhưng photpho hoạt động hóa học mạnh hơn nitơ là do liên kết trong phân tử photpho kém bền hơn trong phân tử nitơ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X