Photpho có mấy dạng thù hình quan trọng nhất:

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Photpho có mấy dạng thù hình quan trọng nhất:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Photpho có 2 dạng thù hình quan trọng nhất là photpho đỏ và photpho trắng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X