Hai khoáng vật chính của photpho là:

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hai khoáng vật chính của photpho là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hai khoáng vật chính của photpho là apatit và photphorit

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X