Trong 20g supephôtphat đơn có chứa 5g Ca(H2PO4)2. Tính hàm lượng phần trăm của

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong 20g supephôtphat đơn có chứa 5g Ca(H2PO4)2. Tính hàm lượng phần trăm của P2O5 có trong mẫu lân đó

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong 20g supephôtphat đơn có chứa 5g Ca(H2PO4)2. Hàm lượng phần trăm của P2O5 có trong mẫu lân đó là 15,17%.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X