Cho 44 gam NaOH vào dung dịch chứa 39,2 gam H3PO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho 44 gam NaOH vào dung dịch chứa 39,2 gam H3PO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đem cô cạn dung dịch đến khô, thu được lượng muối khan là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đem cô cạn dung dịch đến khô, thu được lượng muối khan là 14,2 gam NaH2PO4 và 49,2 gam Na3PO4.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X