Hàm lượng KCl có trong một loại phân kali có độ dinh dưỡng 50% là

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hàm lượng KCl có trong một loại phân kali có độ dinh dưỡng 50% là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hàm lượng KCl có trong một loại phân kali có độ dinh dưỡng 50% là 79,26%.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X