Supephôtphat kép có công thức là :

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Supephôtphat kép có công thức là :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Supephôtphat kép có công thức là

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X