Loại phân đạm nào sau đây có độ dinh dưỡng cao nhất ?

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Loại phân đạm nào sau đây có độ dinh dưỡng cao nhất ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong các phân đạm thì ure: (NH2)2CO có độ dinh dưỡng cao nhất.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X