Triều Trần đã sáng tạo ra một chế độ chính trị đặc biệt trong lịch sử chế độ

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 02/08/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Triều Trần đã sáng tạo ra một chế độ chính trị đặc biệt trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Thời nhà Trần đã sáng tạo ra một chế độ chính trị đặc biệt là Thương hoàng- Quan gia. Theo đó, nhà vua sau khi ở ngôi một thời gian sẽ truyền lại ngôi cho con và xưng là Thái thượng hoàng. Quan gia sẽ xử lý và điều hành triều đình dưới sự hướng dẫn và giám sát của vua cha là Thái thượng hoàng cho tới khi thành thạo công việc.

Cách truyền ngôi như thế có nhiều điều lợi cho hoàng gia:

  • Quan gia được Thái thượng hoàng hướng dẫn và giúp củng cố vương quyền trong thời gian bắt đầu làm vua.
  • Tránh được cảnh anh em tranh giành ngôi vua, có thể dẫn đến hỗn loạn triều đình. Nhất là nếu vua cha băng hà đột ngột trước khi truyền ngôi vua.
  • Tránh được cảnh bị đại thần có thế lực trong triều soán đoạt ngôi vua của vua con.

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Chế độ phong kiến Việt Nam kết thúc khi nào?

Chế độ phong kiến Việt Nam kết thúc ngày 30/8/1945.

Điểm nổi bật của chế độ phong kiến Việt Nam giữa thế kỉ XIX là

Điểm nổi bật của chế độ phong kiến Việt Nam giữa thế kỉ XIX là có những biểu hiện khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng.
Những biểu hiện của sự khủng hoảng và suy yếu này là:
- Nông nghiệp: sa sút.
- Công thương nghiệp: đình đốn.
- Khởi nghĩa nông dân chống triều đình: nổ ra ở khắp nơi.
Chế độ phong kiến Việt Nam giữa thế kỉ XIX đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, triều đại có tới hai vị vua trị vì là

Trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, triều đại có tới hai vị vua trị vì là nhà Trần

Nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X – XV được xây dựng theo thể chế

Nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X – XV được xây dựng theo thể chế quân chủ chuyên chế
Giải thích:
Nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ XI-XV thời kì phát triển hoàn chỉnh của chính nhà nước được xây dựng theo thể chế quân chủ chuyên chế. Đứng đầu là vua-nắm mọi quyền hành cai quản đất nước.

Vào giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam đang ở trong tình trạng như thế nào?


Vào giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam đang rơi vào tình trạng khủng hoảng và suy yếu nghiêm trọng. Biểu hiện là:
- Nông nghiệp: sa sút.
- Công thương nghiệp: đình đốn.
- Khởi nghĩa nông dân chống triều đình: nổ ra ở khắp nơi
Đáp án cần chọn là: B

Lựa chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống trong đoạn trích sau đây:

“Vào giữa thế kỉ XIX trước khi bị .....(1)..... xâm lược. Việt Nam là một .....(2)..... có chủ quyền đạt được những tiến bộ nhất định về kinh tế, văn hóa. Tuy nhiên ở giai đoạn này chế độ phong kiến Việt Nam đang có những biểu hiện ......(3)...... suy yếu nghiêm trọng”.

(SGK Lịch sử 11 Ban cơ bản, tr 106, NXB Giáo dục, 2009)

“Vào giữa thế kỉ XIX trước khi bị thực dân Pháp xâm lược. Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền đại được những tiến bộ nhất định về kinh tế, văn hóa. Tuy nhiên ở giai đoạn này chế độ phong kiến Việt Nam đang có những biểu hiện khủng hoảng suy yếu nghiêm trọng ”.

Đến giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam:

Đến giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam đang có những biểu hiện khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng.

Chế độ phong kiến Việt Nam lâm vào khủng hoảng từ thời gian nào?

Chế độ phong kiến Việt Nam lâm vào khủng hoảng từ Thế kỉ XVIII.

Giữa thế kỉ XIX, khi chế độ phong kiến Việt Nam đang trong tình trạng khủng hoảng thì ở bên ngoài lại xuất hiện nguy cơ gì đe dọa nền độc lập của nước ta?

Giữa thế kỉ XIX, khi chế độ phong kiến Việt Nam đang trong tình trạng khủng hoảng thì ở bên ngoài lại xuất hiện nguy cơ gì đe dọa nền độc lập của nước ta: Chủ nghĩa tư bản phương Tây ráo riết bành trướng thế lực sang phương Đông.

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X