Sau khi điện thế hoạt động lan truyền tiếp ở màng sau, axêtincôlin sẽ

27/11/2020 135

Câu Hỏi:
Sau khi điện thế hoạt động lan truyền tiếp ở màng sau, axêtincôlin sẽ
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Tại màng sau xinap, sau khi điện thế hoạt động được hình thành ở màng sau và lan truyền tiếp đi , enzim axêtincôlinesteraza phân hủy axêtincôlin thành axêtat và côlin.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X