Phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực trị của đồ thị hàm số

20/08/2020 94

Câu Hỏi:
Phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=-x^3-3x^2+5x+1$ là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 12 mới nhất

X