Đường thẳng y=3x+m là tiếp tuyến của đường cong y=x3+2 khi m bằng

20/08/2020 140

Câu Hỏi:
Đường thẳng $y=3x+m$ là tiếp tuyến của đường cong $y=x^3+2$ khi m bằng
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 12 mới nhất

X