Trắc nghiệm về cực trị của hàm số

Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số có đáp án chi tiết hay nhất được tổng hợp giúp các bạn ôn luyện lại các kiến thức đã học

Câu 2. Điểm cực đại của đồ thị hàm số: $y=3 x-4 x^{3}$ là:

A. $\left(\frac{1}{2} ;-1\right)$

B. $\left(-\frac{1}{2} ; 1\right)$

C. $\left(-\frac{1}{2} ;-1\right)$

D. $\left(\frac{1}{2} ; 1\right)$

Câu 4. Tìm giá trị cực đại của hàm số $y=x^{3}-3 x^{2}-3 x+2$

A. $-3+4 \sqrt{2}$

B. $3-4 \sqrt{2}$

C. $3+4 \sqrt{2}$

D. $-3-4 \sqrt{2}$

Câu 5. Điểm cực đại của đồ thị hàm số $y=2 x^{3}-3 x^{2}-2$ là

A. $(0 ;-2)$

B. $(2 ; 2)$

C. $(1 ;-3)$

D. $(-1 ;-7)$

Câu 6. Tìm giá trị cực đại $y _{C D}$ của hàm số $y=\frac{1}{3} x^{3}-x^{2}-3 x+2$.

A. $y _{C D}=\frac{11}{3}$

B. $y _{C D}=\frac{-5}{3}$

C. $y _{C D}=-1$

D. $y _{C D}=-7$

Câu 7. Điểm cực đại của đồ thị hàm số $y=\frac{x^{3}}{3}-2 x^{2}+3 x+\frac{2}{3}$ là

A. $(-1 ; 2)$

B. $\left(3 ; \frac{2}{3}\right)$

C. $(1 ;-2)$

D. $(1 ; 2)$

Câu 8. Cho hàm số $y=-x^{3}+3 x$. Hãy chọn khẳng định đúng

A. Hàm số không có cực trị

B. Hàm số có một cực trị

C. Hàm số đạt cực tiểu tại $x=1$

D. Giá trị cực đại của hàm số là 2

Câu 11. Điểm cực đại của đồ thị hàm số $y=x^{3}-5 x^{2}+7 x-3$ là:

A. $(1 ; 0)$

B. $(0 ; 1)$

C. $\left(\frac{7}{3} ; \frac{-32}{27}\right)$

D. $\left(\frac{7}{3} ; \frac{32}{27}\right)$

Câu 13. Tìm giá trị cực tiểu $y_{C T}$ của hàm số $y=2 x^{3}-3 x^{2}-2 ?$

A. $y_{C T}=-3$

B. $y_{C T}=-2$

C. $y_{C T}=0$

D. $y_{C T}=1$

Câu 19. Đề hàm số $y=2 x^{3}+3(m-1) x^{2}+6(m-2) x$ đạt cực đại và cực tiểu thì :

A. $m=3$

B. $m \neq 3$

C. $\forall m$

D. Không có giá trị $m$

Câu 20. Giá trị của $m$ đề hàm số $y=(m+2) x^{3}+3 x^{2}+m x+m \quad$ có cực đại và cực tiểu là

A. $m \in(-3 ; 1) \backslash\{-2\}$

B. $m \in(-3 ; 1)$

C. $m \in(-\infty ;-3) \cup(1 ;+\infty)$

D. $m>-3$

Câu 30. Cho hàm số $y=-x^{3}+3 x^{2}+3\left(m^{2}-1\right) x-3 m^{2}-1$. Tìm $m$ để đồ thị hàm số có cực đại, cực tiểu và các điểm cực trị của đồ thị hàm số cách đều gốc tọa độ $O$.

$B . \mid \begin{array}{l}m=0 \\ m=-\frac{1}{2}\end{array}$

A. $\mid \begin{array}{l}m=0 \\ m=\frac{1}{2}\end{array}$

C. $m=\frac{1}{2}$

D. $m=\pm \frac{1}{2}$

Câu 33. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ đề đồ thị hàm $só \left(C_{m}\right): y=-x^{3}+3 m x^{2}-2 m^{3}$ có hai điểm cực trị $A, B$ sao cho đường thẵng $A B$ vuông góc với đường thẳng $d: y=-2 x$.

A. $m \in\left[-\frac{1}{2} ; \frac{1}{2}\right]$

B. $m \in\left[-\frac{1}{2} ; \frac{1}{2}\right]$

C. $m \in\left[-\frac{1}{2} ; \frac{1}{2}\right]$

D. $m \in\left[-\frac{1}{2} ; \frac{1}{2}\right]$

Câu 35. Giá trị cực tiểu $y_{C T}$ của hàm số $y=x^{4}-2 x^{2}+1$

A. $y_{C T}=2$

B. $y_{C T}=-1$

C. $y_{C T}=1$

D. $y_{C T}=0$

Câu 37. Giá trị cực tiểu của hàm số $y=\frac{x^{4}}{4}+\frac{x^{3}}{3}$ là:

A. 0

B. $\frac{3}{4}$

C. $-\frac{1}{12}$

D. $-\frac{3}{4}$

Câu 38. Khẳng định nào sau đây là đúng về hàm số: $y=x^{4}+4 x^{2}+2$

A. Đạt curc tiểu tại $x=0$

B. Có cực đại và cực tiểu

C. Có cực đại, không có cực tiểu

D. Không có cực trị

Câu 49. Hàm số nào sau đây có cực trị

A. $y=\frac{2-x}{x^{2}+2}$

B. $y=\frac{-x+2}{x+2}$

C. $y=\frac{x-2}{x+2}$

D. $y=\frac{x-2}{-x+2}$

Câu 50. Trong các hàm số sau, đồ thị hàm số nào có 2 điểm cực trị.

A. $y=\frac{x-2}{2 x+1}$

B. $y=x^{4}-4 x^{2}-5$

C. $y=x^{3}+2 x-3$

D. $y=\frac{1}{3} x^{3}-2 x^{2}+5$

Câu 53. Hàm số $y=x^{3}(1-x)^{2}$ có

A. Ba điềm curc trị

B. Hai điềm cực trị

C. Một điềm cực trị

D. Không có cực trị

Câu 54. Đồ thị hàm số $y=\sqrt{x^{2}-2 x-3}$

A. Có điểm cực đại là $A(1 ; 0)$

B. Có điềm cực tiểu là $B(3 ; 0)$

C. Không có cực trị

D. Có 1 điềm cực đại và 1 điềm cực tiểu

Câu 55. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $\alpha$ để hàm số $y=\frac{4}{3} x^{3}-2(1-\sin \alpha) x^{2}-(1+\cos 2 \alpha) x$ có cực trị.

A. $\alpha \neq \frac{\pi}{2}+k 2 \pi$

B. $\alpha \neq k \pi$

C. $\alpha=\frac{\pi}{2}+k 2 \pi$

D. $\alpha=k \pi$

Câu 56. Già sử hàm số $f(x)$ đạt cực trị tại điểm $x_{0} .$ Khi đó, nếu $f(x)$ có đạo hàm tai $x_{0}$ thì

A. $f^{\prime}\left(x_{0}\right)>0$

B. $f^{\prime}\left(x_{0}\right) \neq 0$

C. $f^{\prime}\left(x_{0}\right)=0$

D. $f^{\prime}\left(x_{0}\right)<0$

Câu 57. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm tại $x _{0}$. Khẳng định nào sau đây là khằng định đúng:

A. Nếu $f^{\prime}\left(x_{0}\right)=0$ thì hàm số đạt cực trị tại $x_{0}$

B. Hàm số đạt cực trị tại $x_{0}$ khi và chi khi $f^{\prime}\left(x_{0}\right)=0$

C. Nếu hàm số đạt cực tiểu tại $x _{0}$ thì $f^{\prime}\left(x_{0}\right)=0$

D. Nếu hàm số đạt cực trị tại $x _{0}$ thì $f^{\prime}\left(x_{0}\right)=0$

đáp án Trắc nghiệm về cực trị của hàm số

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 30 D
Câu 2 D Câu 31 C
Câu 3 A Câu 32 A
Câu 4 A Câu 33 A
Câu 5 A Câu 34 A
Câu 6 A Câu 35 D
Câu 7 D Câu 36 A
Câu 8 D Câu 37 C
Câu 9 D Câu 38 A
Câu 10 B Câu 39 C
Câu 11 C Câu 40 D
Câu 12 C Câu 41 C
Câu 13 A Câu 42 A
Câu 14 C Câu 43 D
Câu 15 C Câu 44 D
Câu 16 A Câu 45 A
Câu 17 C Câu 46 D
Câu 18 A Câu 47 B
Câu 19 B Câu 48 D
Câu 20 A Câu 49 D
Câu 21 C Câu 50 D
Câu 22 C Câu 51 D
Câu 23 C Câu 52 C
Câu 24 B Câu 53 B
Câu 25 A Câu 54 C
Câu 26 B Câu 55 A
Câu 27 A Câu 56 C
Câu 28 A Câu 57 D
Câu 29 A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X