Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau: Mệnh đề nào dưới đây đúng?

20/08/2020 161

Câu Hỏi:
Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

img

Mệnh đề nào dưới đây đúng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 12 mới nhất

X