Cho hàm số y=-x4+2x2 có đồ thị như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị thực của tham

20/08/2020 459

Câu Hỏi:
Cho hàm số $y=-x^4+2x^2$ có đồ thị như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để phương trình $-x^4+2 x^2=m$ có bốn nghiệm thực phân biệt.
img
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 12 mới nhất

X