Với mọi m in (-1;1) phương trình sin2 x +cos x=m có mấy nghiệm trên đoạn 0; pi

20/08/2020 20

Câu Hỏi:
Với mọi $m \in (-1;1)$ phương trình $\sin^2 x +\cos x=m$ có mấy nghiệm trên đoạn $[0; \pi]$
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 12 mới nhất

X