cho hàm số y=f(x) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau: Mệnh đề nào dưới đây

20/08/2020 148

Câu Hỏi:
cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

img

Mệnh đề nào dưới đây đúng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 12 mới nhất

X