Khi cho clo dư qua photpho nóng chảy, sẽ thu được sản phẩm nào sau đây:

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Khi cho clo dư qua photpho nóng chảy, sẽ thu được sản phẩm nào sau đây:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Khi cho clo dư qua photpho nóng chảy, sẽ thu được PCl5.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X