Tuổi của cây một năm được tính theo

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 03/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Tuổi của cây một năm được tính theo số gì? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Sinh 11 bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Tuổi của cây một năm được tính theo số

TRẢ LỜI

Tuổi của cây một năm được tính bằng số lá trên cây. Cây một năm là cây chỉ sống trong vòng một năm, và số lượng lá trên cây thường là một trong những yếu tố chính để xác định tuổi của nó. Khi cây mọc, mỗi lần một chiếc lá mới nảy mầm hoặc một lá cũ rụng, tuổi của cây cũng tăng thêm. Điều này cũng là lý do tại sao cây một năm thường có tuổi trẻ và nhỏ bé. Tuy nhiên, dù có tuổi ngắn ngủi, những cây một năm vẫn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái và quá trình tái sinh tự nhiên. Trong khi đó, tuổi của cây lâu năm được tính bằng số vòng gỗ ở thân của cây.

Tuổi của cây một năm được tính theo số lá
Giải thích: Cách tính tuổi của cây nói chung như sau
  • Tuổi của cây một năm (hàng năm) được tính theo số lá trên cây.
  • Tuổi của cây lâu năm được tính theo số vòng gỗ ở thân
  • Tùy vào giống và loài, đến độ tuổi xác định thì cây ra hoa, không phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh.

Câu hỏi liên quan
Tại sao đếm số vòng gỗ trên mặt cắt ngang thân cây có thể tính được số tuổi của cây?<

Vòng tuổi của cây, chính là những vòng tròn tạo ra mỗi năm trong thân cây. Theo lý, thì mỗi năm là một vòng, vì vậy căn cứ vào số vòng tròn đếm được, ta có thể dễ dàng biết được tuổi của một cây. Thế nhưng, cũng có một số cây, như cam quýt, thì vòng tuổi lại không phù hợp với quy luật này, vì vậy mỗi năm chúng có thể sinh trưởng ba lần một cách nhịp nhàng, hình thành ba vòng, vì vậy gọi là "vòng tuổi giả".
Vòng tuổi có thể coi là bản ghi chép đáng tin cậy của tuổi cây.
Tuy nhiên, vòng tuổi không phải là pháp bảo duy nhất để biết tuổi của cây, bởi vì không phải tuổi của tất cả các loại cây đều có thể dùng biện pháp đếm vòng tuổi để phán đoán, chỉ có những cây ở vùng ôn đới thì vòng tuổi mới rõ ràng, còn những cây ở vùng nhiệt đới, do sự thay đổi khí hậu theo mùa không rõ ràng, nên những tế bào mà tầng hình thành tạo ra cũng không có gì khác biệt, cho nên vòng tuổi cũng không rõ.

Trong thực tế, khi tuổi của cây mía đã đạt đến một giá trị nhất định chúng sẽ ra hoa vào trong điều kiện ngày ngắn, để ngăn cản sự ra hoa tránh làm mất lượng đường tích lũy, người ta:

Trong thực tế, khi tuổi của cây mía đã đạt đến một giá trị nhất định chúng sẽ ra hoa vào trong điều kiện ngày ngắn, để ngăn cản sự ra hoa tránh làm mất lượng đường tích lũy, người ta bắn pháo hoa trong đêm hoặc chiếu sáng vào ban đêm cho cây mía. (người ta kéo dài thời gian chiếu sáng để cây ngày ngắn như mía không ra hoa được)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X