Các bước tuần tự để mở một tập tin được lưu trên đĩa là:

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 27/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Các bước tuần tự để mở một tập tin được lưu trên đĩa là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các bước tuần tự để mở một tập tin được lưu trên đĩa là: 
- Cách 1: Kích chuột vào biểu tượng Open trên thanh công cụ, chọn tên tập tin cần mở trong hộp thoại Open và kích nút Open.
- Cách 2: Chọn File - Open, chọn ổ đĩa và Folder có chứa tập tin cần mở, Double Click chuột tại tên tập tin.
- Cách 3: Bấm Ctrl + O, chọn tên tập tin cần mở trong hộp thoại Open và kích nút Open.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện

Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện kiểu tệp.

Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện kiểu tệp như: văn bản, hình ảnh, âm thanh…

Giải thích: 
Trong các hệ điều hành Windows của Microsoft:
+ Tên tệp không quá 255 kí tự, thường gồm hai phần: phần tên (Name) và phần mở rộng (còn gọi là phần đuôi - Extention) và được phân cách nhau bằng dấu chấm ″.″;

Cách thức truy cập tệp văn bản là:

Cách thức truy cập tệp văn bản là truy cập tuần tự.Lý thuyết:

Xét theo cách thức truy cập, có thể phân tệp thành hai loại như sau:

  • Tệp truy cập tuần tự cho phép truy cập đến một dữ liệu nào đó trong tệp chỉ bằng cách bất đầu từ đầu tệp và đi qua lần lượt tất cả các dữ liệu trước nó.
  • Tệp truy cập trực tiếp cho phép tham chiếu đến dữ liệu cần truy cập bằng cách xác định trực tiếp vị trí (thường là số hiệu) cùa dữ liệu đó.

Để đổi tên một thư mục hay tập tin ta thực hiện:

Để đổi tên một thư mục hay tập tin ta có thể thực hiện một trong 2 cách:
- Nhắp phải vào biểu tượng --> Rename --> gõ tên mới --> Enter.
- Nhắp chọn đối tượng --> F2 --> gõ tên mới --> Enter.

Muốn di chuyển đến một Sheet khác trong tập tin, ta thực hiện:

Muốn di chuyển đến một Sheet khác trong tập tin, ta thực hiện: 
- Nhấn chuột trên tên Sheet cần di chuyển đến
- Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Page Up hoặc Ctrl+Page Down cho khi nào đến Sheet cần di chuyển đến

Cho biết tập tin nào thi hành ứng dụng Microsof Word:

Tập tin thi hành ứng dụng Microsof Word là WinWord.exe.

Tổ hợp phím Ctrl + F4 tương đương với lệnh:

Tổ hợp phím Ctrl + F4 tương đương với lệnh đóng tập tin hiện hành của chương trình đang thực thi.

Để chọn toàn bộ nội dung văn bản của một tập tin hiện hành ta bấm tổ hợp phím:

Để chọn toàn bộ nội dung văn bản của một tập tin hiện hành ta bấm tổ hợp phím Ctrl + A.

Để đóng nội dung văn bản của tập tin hiện hành ta thực hiện tổ hợp phím:

Để đóng nội dung văn bản của tập tin hiện hành ta thực hiện tổ hợp phím Ctrl + W hoặc Ctrl + F4 đều được.

đề trắc nghiệm trắc nghiệm công chức nghiệp mới nhất

X