Nội dung nào sau đây không thể hiện nét tiêu biểu về đời sống tinh thần của cư

Xuất bản: 12/12/2023 - Cập nhật: 12/12/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Nội dung nào sau đây không thể hiện nét tiêu biểu về đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang - Âu Lạc?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nội dung không thể hiện nét tiêu biểu về đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang - Âu Lạc là: Có nghi thức thờ thần Huỷ diệt, thần Sáng tạo.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X