Chủ đề 2 Lịch sử 10 Cánh Diều: Vai trò của sử học

Chủ đề 2 Lịch sử 10 Cánh Diều: Vai trò của sử học gồm bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án chi tiết để học sinh tham khảo.

Câu 1. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng thực tiễn: Sử học là một môn khoa học mang tính liên ngành?
Câu 2. Sử học có mối liên hệ đặc biệt gần gũi với các ngành khoa học xã hội và nhân văn nào sau đây?
Câu 3. Tri thức về lĩnh vực nào sau đây đóng vai trò là một trong những nguồn tri thức nền tảng đối với ngành khoa học xã hội và nhân văn?
Câu 4. Những thông tin của các ngành khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và công nghệ (sự ra đời, tiến trình phát triển, đặc điểm của ngành,...) có thể hỗ trợ Sử học thực hiện được nhiệm vụ nào sau đây?
Câu 5. Để khôi phục lại lịch sử các trận đánh trên sông Bạch Đằng (các năm 938, 981 và 1288), các nhà sử học có thể sử dụng kết quả nghiên cứu của những lĩnh vực cơ bản nào sau đây?
Câu 6. Nội dung nào sau đây phản ảnh không đúng vai trò của Sử học đối với các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ
Câu 7. Lĩnh vực nào sau đây hỗ trợ hiệu quả cho Sử học trong việc tìm kiếm dấu vết của những nền văn minh cổ xưa thông qua quan sát từ không gian?
Câu 8. Các loại hình di sản văn hoá đóng vai trò như thế nào đối với việc nghiên cứu lịch sử?
Câu 9. Việc Sử học cung cấp những thông tin có giá trị và tin cậy liên quan đến di sản văn hoá, di sản thiên nhiên có vai trò gì?
Câu 10. Giá trị lịch sử của di sản được giữ gìn thông qua việc
Câu 11. Sử học đóng vai trò gì đối với ngành Công nghiệp văn hoá?
Câu 12. Trong việc phát triển du lịch, yếu tố nào sau đây có vai trò đặc biệt quan trọng?
Câu 13. Sự phát triển của du lịch sẽ góp phần
Câu 14. Các địa danh: Phố cổ Hà Nội, Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), Cố đô Huế, Phố cổ Hội An (Quảng Nam), Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh),... có điểm chung gì?

đáp án Trắc nghiệm Chủ đề 2 Lịch sử 10 Cánh Diều

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 8D
Câu 2DCâu 9A
Câu 3BCâu 10B
Câu 4CCâu 11C
Câu 5ACâu 12C
Câu 6DCâu 13D
Câu 7BCâu 14A

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Các đề khác

X