Điều kiện tự nhiên nào sau đây không phải là cơ sở hình thành của nền văn minh

Xuất bản: 12/12/2023 - Cập nhật: 12/12/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Điều kiện tự nhiên nào sau đây không phải là cơ sở hình thành của nền văn minh Chăm-pa?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Điều kiện tự nhiên không phải là cơ sở hình thành của nền văn minh Chăm-pa là: Khí hậu ôn đới mát mẻ quanh năm, thuận lợi cho trồng cây công nghiệp.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X