Điều kiện tự nhiên nào sau đây không phải là cơ sở hình thành nền văn minh Văn

Xuất bản: 12/12/2023 - Cập nhật: 12/12/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Điều kiện tự nhiên nào sau đây không phải là cơ sở hình thành nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Địa hình chủ yếu là núi với nhiều cảnh quan đẹp không phải là cơ sở hình thành nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X