Cơ sở dân cư của nền văn minh Chăm-pa là

Xuất bản: 12/12/2023 - Cập nhật: 12/12/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Cơ sở dân cư của nền văn minh Chăm-pa là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Cơ sở dân cư của nền văn minh Chăm-pa là những người nói tiếng Môn cổ và một bộ phận cư dân nói tiếng Mã Lai - Đa Đảo.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X