Cơ sở kinh tế tác động đến sự hình thành nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc là

Xuất bản: 12/12/2023 - Cập nhật: 12/12/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Cơ sở kinh tế tác động đến sự hình thành nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cơ sở kinh tế tác động đến sự hình thành nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc là trồng trọt, chăn nuôi phát triển, đặc biệt là nghệ thông trồng lúa nước.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X