Chủ đề 3 Lịch sử 10 CD: Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ - trung đại

Chủ đề 3 Lịch sử 10 Cánh Diều: Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ - trung đại gồm bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án chi tiết để học sinh tham khảo.

Câu 1. Ý nào sau đây phản ánh đúng khái niệm văn minh?
Câu 2. Những yếu tố cơ bản nào có thể giúp xác định một nền văn hoá bước sang thời kì văn minh?
Câu 3. Văn hoá và văn minh đều là những giá trị
Câu 4. Những nền văn minh nào sau đây phát triển liên tục từ thời kì cổ đại đến thời kì trung đại?
Câu 5. Điểm chung của văn minh Ấn Độ và văn minh Trung Hoa là gì?
Câu 6. Những nền văn minh nào sau đây phát triển ở thời kì trung đại?
Câu 7. Về cơ sở hình thành của văn minh Ai Cập, Hê-rô-đốt từng viết
Câu 8. Các con sông lớn là cơ sở hình thành những nền văn minh phương Đông thời kì cổ - trung đại vì
Câu 9. Xã hội phân chia thành các đẳng cấp là cơ sở hình thành của nền văn minh Ấn Độ thời kì cổ - trung đại vì
Câu 10. Xã hội Trung Hoa thời trung đại gồm những giai cấp cơ bản nào sau đây?
Câu 11. Sự khác biệt trong cơ sở hình thành của nền văn minh Ấn Độ thời kì cổ - trung đại so với văn minh Trung Hoa thời kì cổ - trung đại là
Câu 12. Chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền là cơ sở hình thành và phát triển của nền văn minh Trung Hoa thời kì cổ - trung đại vì
Câu 13. Một trong những ý nghĩa của chữ viết Ai Cập thời kì cổ đại là
Câu 14. Thành tựu về lĩnh vực nào sau đây của văn minh Ai Cập thời kì cổ đại đã được ứng dụng hiệu quả trong việc xây dựng kim tự tháp?
Câu 15. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của Nho giáo?
Câu 16. Phát minh về kĩ thuật nào sau đây của người Trung Hoa có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của ngành hàng hải?
Câu 17. Lĩnh vực nào sau đây của nền văn minh Ấn Độ thời kì cổ - trung đại có ảnh hưởng lớn đến Việt Nam?
Câu 18. Một trong những ý nghĩa của các công trình kiến trúc và điêu khắc của nền văn minh Ấn Độ thời kì cổ - trung đại là
Câu 19. Hải cảng nước sâu và kín gió là một trong những cơ sở hình thành và phát triển của nền văn minh Hy Lạp, La Mã thời kì cổ đại vì tạo điều kiện
Câu 20. Các nền văn minh Hy Lạp, La Mã cổ đại được hình thành ở khu vực nào sau đây?
Câu 21. Nền văn minh phương Đông cổ đại là một trong những cơ sở tác động đến sự hình thành và phát triển của nền văn minh Hy Lạp, La Mã thời kì cổ đại vì
Câu 22. Chế độ dân chủ cổ đại là cơ sở tác động đến sự hình thành và phát triển của nền văn minh Hy Lạp, La Mã thời kì cổ đại vì
Câu 23. Chế độ bóc lột lao động tầng lớp nô lệ là cơ sở xã hội tác động đến sự hình thành và phát triển của nền văn minh Hy Lạp, La Mã thời kì cổ đại vị tạo điều kiện
Câu 24. Sự ra đời của giai cấp tư sản là bối cảnh dẫn đến sự phát triển của văn minh thời Phục hưng vì họ
Câu 25. Trong giai đoạn đầu, giai cấp tư sản đấu tranh chống lại chế độ phong kiến bằng hình thức nào sau đây?
Câu 26. “Quê hương” của nền văn minh thời Phục hưng là
Câu 27. Sự hình thành chủ nghĩa nhân văn tại các thành thị trường đại là một trong những bối cảnh lịch sử của nền văn minh thời Phục hưng vì
Câu 28. Ý nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của văn minh thời Phục hưng?

đáp án Trắc nghiệm Chủ đề 3 Lịch sử 10 Cánh Diều

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 15B
Câu 2ACâu 16A
Câu 3BCâu 17C
Câu 4CCâu 18A
Câu 5ACâu 19D
Câu 6ACâu 20B
Câu 7BCâu 21D
Câu 8ACâu 22A
Câu 9BCâu 23C
Câu 10CCâu 24B
Câu 11BCâu 25C
Câu 12CCâu 26B
Câu 13ACâu 27C
Câu 14BCâu 28C

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Các đề khác

X