Trắc nghiệm Chủ đề 5 Lịch sử 10 Kết nối tri thức

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm chủ đề 5 Lịch sử 10 Kết nối tri thức: Văn minh Đông Nam Á, có đáp án chi tiết.

Câu 1. Vị trí địa lí khu vực Đông Nam Á có điểm gì nổi bật?
Câu 2. Địa hình Đông Nam Á bao gồm
Câu 3. Với vị trí địa lí đặc biệt, điểm nổi bật của khu vực Đông Nam Á trong tiến trình phát triển nền văn minh là gì?
Câu 4. Tư liệu dưới đây giúp em biết điều gì về điều kiện tự nhiên của khu vực Đông Nam Á?
TƯ LIỆU. “Chính gió mùa và khí hậu biển làm cho khí hậu Đông Nam Á đáng lẽ có thể trở nên khô cằn như một số khu vực lục địa khác có cùng Vĩ độ, nhưng nó đã trở nên xanh tốt và trù phú với những đô thị đông đúc như Cu-a-la Lăm-po, Xin-ga-po, Gia-các-ta, ...”.
(Theo Vũ Dương Ninh (Chủ biên), Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010, tr. 152 - 153)
Câu 5. Ý nào dưới đây không phản ánh đúng nội dung tư liệu 3, 4 (Lịch sử 10, tr. 81)?
Câu 6. Nền văn minh bản địa ở khu vực Đông Nam Á là
Câu 7. Vùng đất hình thành Vương quốc hàng hải Sri Vi-giay-a (thế kỉ VII - XIII) ngày nay thuộc quốc gia nào?
Câu 8. Một trong những quốc gia cổ trên lãnh thổ Việt Nam cũng được coi là một vương quốc hàng hải hùng mạnh ở khu vực Đông Nam Á khoảng 7 thế kỉ đầu Công nguyên là
Câu 9. Các ngữ hệ chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á bao gồm:
Câu 10. Tổ chức xã hội cơ bản hình thành nên các nền văn minh ở Đông Nam Á là gì?
Câu 11. Nền văn minh từ bên ngoài có ảnh hưởng sớm và sâu sắc tới khu vực Đông Nam Á là
Câu 12. Khai thác Tư liệu 5 (Lịch sử 10, tr. 82) và cho biết cư dân Đông Nam Á tiếp thu ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ thông qua cách thức nào là chủ yếu?
Câu 13. Ở khu vực Đông Nam Á, quốc gia nào chịu ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa nhiều hơn cả?
Câu 14. Ý nào không đúng về các nhân tố cốt lõi của quá trình hình thành và phát triển nền văn minh trong khu vực Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại?
Câu 15. Nét độc đáo về tôn giáo, tín ngưỡng, thể hiện văn hoá truyền thống của các quốc gia Đông Nam Á là gì?
Câu 16. Phật giáo được du nhập vào khu vực Đông Nam Á từ
Câu 17. Những tôn giáo nào được truyền bá từ Ấn Độ vào khu vực Đông Nam Á?
Câu 18. Vì sao nhiều tôn giáo lớn trên thế giới được truyền bá và phát triển ở các quốc gia Đông Nam Á?
Câu 19. Các loại chữ viết như: Chăm cổ, Khơ-me cổ, Mã Lai cổ,... được sáng tạo trên Cơ sở học tập loại chữ viết nào?
Câu 20. Truyện Kiều là tác phẩm được sáng tác và ghi lại bằng loại chữ nào?
Câu 21. Theo em, ý nào không phù hợp về ý nghĩa của việc cư dân các quốc gia Đông Nam Á sáng tạo ra chữ viết của mình từ thời kì cổ - trung đại?
Câu 22. Các công trình kiến trúc nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á có điểm gì nổi bật?
Câu 23. Ý nào không phản ánh đúng điểm chung của một số công trình kiến trúc, điêu khắc tiêu biểu của cư dân Đông Nam Á như: đền Bô-rô-bu-đua (In-đô-nê-xi-a), đền Ăng-co Vát và Ăng-co Thom (Cam-pu-chia), chùa Phật Ngọc (Thái Lan), chùa Vàng (Mi-an-ma), khu đền tháp Mỹ Sơn (Việt Nam)?

đáp án Trắc nghiệm Chủ đề 5 Lịch sử 10 Kết nối tri thức

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 13A
Câu 2CCâu 14C
Câu 3ACâu 15A
Câu 4ACâu 16C
Câu 5ACâu 17A
Câu 6BCâu 18A
Câu 7CCâu 19A
Câu 8CCâu 20B
Câu 9CCâu 21D
Câu 10ACâu 22A
Câu 11CCâu 23A
Câu 12A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X