Những biểu hiện nào sau đây cho thấy nước Âu Lạc có bước phát triển hơn so với

Xuất bản: 12/12/2023 - Cập nhật: 12/12/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Những biểu hiện nào sau đây cho thấy nước Âu Lạc có bước phát triển hơn so với nước Văn Lang?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Những biểu hiện cho thấy nước Âu Lạc có bước phát triển hơn so với nước Văn Lang: Lãnh thổ mở rộng, biết sử dụng nó có thể bắn nhiều mũi tên một lần, có thành luỹ vừa là kinh đô vừa là căn cứ quân sự vững chắc.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X