Nền văn minh Chăm-pa được hình thành ở khu vực nào của Việt Nam hiện nay?

Xuất bản: 12/12/2023 - Cập nhật: 12/12/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Nền văn minh Chăm-pa được hình thành ở khu vực nào của Việt Nam hiện nay?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nền văn minh Chăm-pa được hình thành ở khu vực vùng duyên hải và một phần cao nguyên miền Trung của Việt Nam hiện nay.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X