Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc được hình thành ở khu vực nào sau đây?

Xuất bản: 12/12/2023 - Cập nhật: 12/12/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc được hình thành ở khu vực nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc được hình thành ở khu vực lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X